Kde nás nájdete

Kontakty:
041 7001030 - pevná linka
041 2864444 - VoIP linka
0907 887395 - GSM brána
E-mail: obchod@digicom.sk

Fakturačná adresa:
DIGICOM, s.r.o.
Predmestská 81
01001 Žilina

IČO: 36003107
DIČ: 2020447528
IČ DPH: SK2020447528

IBAN: SK28 1100 0000 0026 2115 0975
IBAN: SK95 0200 0000 0011 7691 4951
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: sro, vložka číslo: 3381/L

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041 763 21 30, 041 724 58 68
E-mail: za@soi.sk

Kontaktný formulár