V zmysle legislatívnej úpravy, hlavne zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode sme na zasielanie marketingových informáciách o našich novinkách povinní disponovať Vaším súhlasom na ich zasielanie.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov sme povinní disponovať Vašim súhlasom pre uloženie Vašich osobných údajov.

V prípade, ak si vyššie uvedené informácie želáte dostávať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), môžete nám dobrovoľný súhlas vyjadriť týmito spôsobmi:
    a) registráciou do internetového obchodu, kde v spodnej časti registrácie môžete zaškrtnúť voľbu „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“,
    b) pri prvom nákupe tovaru a služieb v nákupnom košíku v časti za obchodnými podmienkami a to zaškrtnutím voľby „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“,
    c) vložením e-mailovej adresy v panely internetového obchodu s názvom „Novinky e-mailom - Newsletter“.

Tým nám (DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 01002 Žilina, IČO: 36003107, Zodpovedná osoba: Štrbák Milan, tel.: 041 7001030, E-mail: obchod@digicom.sk) (ďalej ako prevádzkovateľ) poskytujete dobrovoľne súhlas so zasielaním informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informáciách na Vami poskytnutú e-mailovú adresu a zároveň potvrdzujete, že ste oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy (ďalej ako dotknutá osoba), a že ste oprávnený na udelenie takéhoto súhlasu - §15, odsek (1) nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z v znení neskorších predpisov  - fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku alebo ak máte menej, ako 16 rokov, disponujete súhlasom zákonného zástupcu.

Rozsah osobných údajov, ktoré budeme spracúvať:

Osobné údajeNewsletter
E-mailová adresaÁno
IP adresa
Áno
Účel spracúvania
Zasielanie marketingových informácii
Právny základ§ 13, odsek 1, písmeno a)
Súhlas dotknutej osobyÁno
Doba spracúvaniaDo zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Okrem vyššie uvedených osobných údajov uchovávame aj dátum a čas udelenia súhlasu.
Mate právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom akým ste súhlas udelili.

Odvolať súhlas môžete týmito spôsobmi:
a) prostredníctvom časti „Ochrana osobných údajov“ vyplnením elektronickej žiadosti o prístup k Vaším osobným údajom,
b) zaslaním e-mailovej správy v predmete ktorej bude uvedené slovo "NEZASIELAŤ" na e-mailovú adresu obchod@digicom.sk,
c) vložením e-mailovej adresy do panela internetového obchodu s názvom „Novinky e-mailom - Newsletter“, kde systém zistí, že Vaša e-mailová adresa existuje a ponúkne Vám možnosť odhlásenia.

Mate právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás, o práve na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo o právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov.

Kópia tohto súhlasu Vám bude zaslaná v elektronickej pošte a zároveň bude uložená v našej databáze.

Vopred Vám ďakujeme za prípadný záujem o zasielanie informácii o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informáciách.